Ugradnja ZEDER-a

Zeder je najnovija mehanička zaštita automobila koja blokira centralni upravljački sistem. Zeder se lako ugrađuje i kada se jednom montira ne mora se više skidati. Pri montaži se ne dira letva volana, a elektronska blokada vozila blokira nezavisno od kompjutera, i to po propisima i standardima Evropske Unije.