Neuspeli pokušaji krađe

Jedan od najboljih pokazatelja kvaliteta autosigurnosnog sistema ZEDER su brojni neuspeli pokušaji krađe automobila sa ugrađenim ZEDER-om.